Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại in Huy Chúc
Địa chỉ: Số nhà 18, phố Lê Cảnh Tuân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0220 3861 817 * 0977 344 8567