Hóa đơn VAT

    220.000

    Có thể khẳng định rằng, không một cá nhân hay tập thể nào khi thực hiện những giao dịch lớn hay công việc liên quan đến thương mại mà lại không có hóa đơn GTGT trong tay. Hóa đơn GTGT được xem như một minh chứng hợp pháp nhằm chứng minh việc cả đôi bên, bên mua cũng như bên bán tuân thủ theo quy định của pháp luật.

    Danh mục: