Tờ rơi – Tờ gấp

    THÔNG SỐ CƠ BẢN

    – Màu sắc: nhiều màu
    – Loại Giấy: Couche 100-120-150-200 gsm
    – KT Thành Phẩm: A5 – A4 – A3
    – Cắt thành phẩm